Naše služby

Diagnostická a komplexní vyšetření včetně specializovaných vyšetření a léčebné péče pro děti i dospělé pacienty pod vedením zkušeného očního lékaře.

Měření a předpis brýlové korekce

Autokeratorefraktometrie: počítačové měření dioptrií slouží k zjištění oční vady (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus) a měří parametry rohovky.

Měření tloušťky rohovky

Pachymetrie: ultrazvukové bezkontaktní měření tloušťky rohovky oka, která je běžně v centru silná 550 μm výraznější odchylka od tohoto průměru může vést k nesprávné interpretaci hodnot při měření nitroočního tlaku a zkreslovat jeho hodnoty.

Vyšetření zorného pole

Pomocí perimetru vyšetřujeme zorné pole, kdy každé oko vyšetřujeme zvlášť. Je nutná spolupráce pacienta, který mačká tlačítko vždy, když zahlédne světelný bod ve svém zorném poli. Perimetr je plně hrazen pojišťovnou.

OCT VYŠETŘENÍ

Optická koherentní tomografie (OCT) je neinvazivní, nekontaktní, transpupilární zobrazovací diagnostická metoda, která umožňuje provést a znázornit řezy sítnicí s vysokou rozlišovací schopností.

Preventivní oční prohlídky

Zaměřené na záchyt nejčastějších očních onemocnění jako je šedý a zelený zákal nebo onemocnění sítnice (věkem podmíněné makulární degenerace, diabetických změn aj.).

Pravidelné sledování stavu zraku

U pacientů s chronickým očním onemocněním (glaukomatiků, hypertoniků a diabetiků, revmatické a neurlogické onemocnění, oční vady, oční pozadí nedonošených dětí…).

Další služby

 • vyšetření barvocitu, testy prostorového vidění, Schirmerův test
 • vyšetření rohovky na automatickém kerato – refraktometru
 • gonioskopie u pacientů se zeleným zákalem a po úrazech oka
 • posouzení schopnosti řízení motorových vozidel
 • měření nitroočního tlaku na plně automatickém bezkontaktním tonometru
 • konzultace před operací očí kontroly po operacích
 • OCT vyšetření pro skenování jednotlivých vrstev zrakového nervu a sítnice
 • vyšetřování zadního segmentu oka u glaukomu, diabetu, hypertenze a cévních patologií
 • diagnostika, léčba a sledování glaukomatiků
 • vyšetření tloušťky rohovky - pachymetrie
 • ošetření drobných poranění spojivky a rohovky v lokální anestezii (odstranění cizích tělísek, léčba recidivující eroze)
 • drobné zákroky v oblasti očních víček (epilace trichiatických řas, incize akutních chalasií, chalasií,excize fibromů,xantelazmat ), proplachy slzných cest, operace dermatochalasis.
 • konziliární vyšetření pacientů na doporučení praktického lékaře či odborných lékařů (neurolog, internista, ORL…)
 • preventivní a vstupní prohlídky
 • vyšetření a diagnostika chorob předního a zadního očního segmentu (slzné cesty, onemocnění rohovky, šedý zákal, makulární degenerace…), vyšetření a kontroly šedého a zeleného zákalu, kontroly po operacích
 • na požádání provádíme i konziliární vyšetření u hospitalizovaných pacientů v Oderské nemocnici
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.