Entries by

Omezení příjmu pacientů

Vzhledem k velkému zájmu o vyšetření na oční ambulanci v současné době nemůžeme přijímat neobjednané neakutní pacienty –  docházelo by k prodlevám v čase ošetření  objednaných pacientů. K neakutním vyšetřením je nutno se předem objednat telefonicky či přímo u sestry na ambulanci. Děkujeme za pochopení a Vaše včasné předchozí objednání – je to především projev Vaší ohleduplnosti k ostatním objednaným […]

OCT vyšetření

Od října 2016  je přímo v ambulanci v indikovaných případech možnost provedení vyšetření na novém diagnostickém přístroji – OCT (= optická koherenční tomografie).  Přístroj umožňuje detailní vyšetření přední i zadní části oka.  Bezkontaktně a bezbolestně na základě analýzy světelného paprsku nízké intenzity (světlo LED diody) odraženého od vyšetřované tkáně dokáže s mikrometrovou přesností vytvořit obraz příčných řezů […]

Akt. změny ordinační doby – uzavření ordinace

Z důvodu účasti na odborných seminářích, dochází ke změnám ordinační doby: čtvrtek      15.9.2017 –  lékař nepřítomen pátek        20.9.2017 –  lékař nepřítomen Pacienti, kteří jsou na den označený „lékař nepřítomen“ objednáni k perimetru či přeměření nitroočního tlaku – dostavte se dle objednání, do ordinace,kde bude přítomna sestra.