Ordinace bude z důvodu dovolené uzavřena od středy 14. 7. 2021 do pondělí 26. 7. 2021.

Děkujeme za pochopení

Vážení pacienti, od 21. 6. 2021 se bude oční ordinace nově nacházet na ulici

Bulharská č. p. 6154/30 v Ostravě-Porubě

(bývalá lékarna U Zlatého slunce, poblíž Okresního soudu).

Parkování dostupné v blízkosti ordinace.

mapa: https://goo.gl/maps/7iRqNkwVf7VBzyoR9

 

1. 7. 2020 otevíráme oční ordinaci v Ostravě-Zábřehu na ulici Dolní 3034/101.
Ordinace je moderně a nadstandartně vybavená.
V současné době přijímáme klienty všech zdravotních pojišťoven.
V případě zájmu se můžete objednat na tel. +420 722 555 015 (ambulance Ostrava-Zábřeh).

 

 

 

Od 1.ledna 2020 nabízíme přednostní vyšetření za poplatek 500 Kč

 

22. 7. – 9. 8.       Odry – z důvodu dovolené zavřeno

22. 7. – 26. 7.     Ostrava-Poruba – přítomná pouze sestra

29. 7. – 2. 8.       Ostrava-Poruba – přítomný lékař

5. 8. – 9. 8.         Ostrava-Poruba – z důvodu dovolené zavřeno

Po dobu čerpání dovolené budou akutní případy přijímány ve Vítkovické nemocnici.

Od ledna 2019  jsme rozšířili dalším novým přístrojem stávající technické vybavení naší ordinace.  Jedná se o spektrální OCT copernicus  REVO.

 

SOCT – spektrální optická koherentní tomografie

 

Je vyšetření sítnice a zrakového nervu prováděné v většině případů bez rozkapání oka. SOCT je velmi významné vyšetření zejména při onemocnění sítnice a dále u zeleného zákalu nebo podezření na něj.

Další využití SOCT je  při náhodném nálezu na očním pozadí, a to zejména u pacientů, kteří se léčí s celkovými onemocněními jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak. Vyjmenovaná onemocnění mohou mít neblahý vliv na sítnici a způsobovat změny, které mohou bez včasné léčby vést postupně až k částečné nebo úplné ztrátě zraku.

SOCT snímky analyzují jednotlivé vrstvy sítnice a stanovují počet nervových vláken u zrakového nervu. SOCT vyšetření je tedy zásadní pro brzké odhalení nemocí ve stádiu, kdy si pacient sám ještě není vědom větších obtíží. Tím můžeme oční nález včas léčit anebo sledovat, zda dochází či naopak nedochází k dalším změnám.

SOCT vyšetření běžně klientům provádíme i na vyžádání. Přínos z výsledků optické koherentní tomografie je pro klienty natolik zásadní, že jej mnozí lidé podstupují pravidelně, ačkoliv mají zdravé oči. Snímky z SOCT poskytnou
lékaři tak cenné informace o stavu oka, které sám není schopen při běžné prohlídce zraku rozpoznat, což je největší přínos SOCT. S trochou nadsázky lze říci, že SOCT vidí to, co je běžnému oku skryto.

Vyšetření si klienti hradí sami. Cena je uvedena v ceníku.

Proč je vyšetření SOCT důležité?

Toto objektivní vyšetření rychle a bezbolestně ukáže stav sítnice a zrakového nervu i všech jejich vrstev, čímž onemocnění oka (například zelený zákal, degenerace sítnice, makulární díra a další onemocnění zadní části oka) odhalí dříve, než by bylo možno rozpoznat při běžném očním vyšetření. Vyšetření nemá žádné kontraindikace, mohou jej absolvovat i malé děti, těhotné ženy a lidé trpící jiným onemocněním.

Od dubna letošního roku jsme pro naše klienty otevřeli menší oční optiku, v rámci které nabízíme výběr ze 150 druhů obroučků pro děti, dospělé a seniory.

Od ledna letošního roku máme nově otevřenou oční ordinaci v Ostravě-Porubě na ulici nám. Jana Nerudy 6.
V současné době přijímáme klienty všech zdravotních pojišťoven, kromě pojišťovny 111.
V případě zájmu se můžete objednat na tel. č. 607 180 313 (ambulance Ostrava-Poruba).

Od srpna 2017 jsme rozšířili dalším novým přístrojem stávající technické vybavení naší ordinace.  Jedná se o tzv. FUNDUSKAMERU (Canon CR-2AF), kterou lze nasnímat jak přední část oka (tzv. přední segment), tak i oční pozadí (zrakový nerv, cévy a sítnici). Takto pořízené snímky lze následně přenést v elektronické podobě do karty pacienta. Díky tomuto přístroji můžeme sledovat výsledky v čase a dále s nimi pracovat, a to bez nutnosti pacienta „rozkapávat“.

Přínos a přednosti přístroje

 • Obrazové zobrazení výsledků z jednotlivých vyšetření uchované v dokumentaci pacienta.
 • Možnost porovnávat výsledky v čase a dále s nimi pracovat díky analytickému programu.
 • Předávání výsledků další specialistům, což šetří náklady a zkvalitňuje poskytovanou péči.
 • Ve většině případů lze provádět bez „rozkapání“ zornic, které vede k zhoršení aktuálního vidění na několik hodin a zvyšuje riziko vzestupu nitroočního tlaku. Mimoto kapky dosti pálí.
 • Zkrácení běžné doby vyšetření očního pozadí z 1-1,5 hodiny na několik minut.
 • Zkvalitnění prevence chorob sítnice.
 • Snížení rizika nozokomiální nákazy (dodatečná nákaza v souvislosti s hospitalizací pacientů v nemocničním zařízení)
 • Pacient nemusí navštěvovat jiná pracoviště/kliniky, jelikož získá všechna vyšetření na jednom místě.

Pro koho je toto vyšetření vhodné

Snímek sítnice by měl být součástí každé dokumentace pacienta, a to především z forenzních důvodů a jako záchytný bod pro v budoucnu vzniklé patologie.

 • Glaukomatici (zelený zákal)– vzhled zrakového nervu je jedním ze sledovaných parametrů a navíc není potřeba pacienta pokaždé „rozkapávat“. Nehledě na fakt, že jako nežádoucí jev rozkapání je přidružené zvýšení nitroočního tlaku, což je zvláště pro glaukomatiky nevhodné.
 • Diabetici a Hypertonici – přesná dokumentace změn na sítnici pro porovnání výsledků. Progrese změn slouží jako vodítko pro internistu při diagnostice a léčbě pacienta. Ze snímku sítnice lze zjistit díky stavu cév na sítnici celkový stav cév v celém těle pacienta.

– věkem podmíněné makulární degenerace – sledování vývoje změn

– diagnostika odchlípnutí sítnice

– zachycení vrozených vada sítnice, cév, vznik nádorů, krvácení – sledování progrese

– vyšší krátkozrakost – sledování degenerace a případné progrese

 • Děti – nemusí se kapat pálivé kapky a vyšetření je méně náročné na spolupráci, mimoto se zkracuje doba pobytu v ordinaci a tím vším se zlepšuje nezbytná spolupráce dětí při dalších vyšetřeních.
 • Urgentní medicína – při jakémkoliv úrazu oka lze získat rychlo informaci při diagnostice (poranění sítnice)

Co lze zjistit snímkem předního segmentu

Snímkem předního segmentu lze zjistit jakákoliv léze (poranění či poškození tkáně nebo orgánu) na předním segmentu oka, např.:

 • pokles a patologické postavení víček a jiné změny
 • chronické záněty víček a spojivek
 • veruky a jiné tumory
 • cysty a krvácení spojivky
 •  névy ve všech lokalitách
 • záněty, poranění, jizvy a cizí tělesa v rohovce
 • rozštěpy duhovky, apod

 

Vzhledem k velkému zájmu o vyšetření na oční ambulanci v současné době nemůžeme přijímat neobjednané neakutní pacienty –  docházelo by k prodlevám v čase ošetření  objednaných pacientů. K neakutním vyšetřením je nutno se předem objednat telefonicky či přímo u sestry na ambulanci.

Děkujeme za pochopení a Vaše včasné předchozí objednání – je to především projev Vaší ohleduplnosti k ostatním objednaným pacientům.