Od října 2016  je přímo v ambulanci v indikovaných případech možnost provedení vyšetření na novém diagnostickém přístroji – OCT (= optická koherenční tomografie).  Přístroj umožňuje detailní vyšetření přední i zadní části oka.  Bezkontaktně a bezbolestně na základě analýzy světelného paprsku nízké intenzity (světlo LED diody) odraženého od vyšetřované tkáně dokáže s mikrometrovou přesností vytvořit obraz příčných řezů vyšetřovanou částí oka.

Možnost OCT vyšetření je významným přínosem ve včasné diagnostice a sledování léčby zejména u zeleného zákalu, věkem podmíněné makulární degenerace, diabetické retinopatie, makulární díry a dalších onemocněních sítnice a zrakového nervu. Zejména na OCT snímcích sítnice jsou mnohdy patrné výrazné změny již v době, kdy při běžném vyšetření na štěrbinové lampě s čočkou či oftalmoskopem není patrna téměř žádná odchylka. Rovněž tak při sledování průběhu onemocnění je nepozorovatelná změna při běžném vyšetření na OCT obraze velmi výrazná.  Vzhledem k tomu, že OCT vyšetření je pro pacienta bez rizika (není používáno žádné “záření”  je na rozdíl od např. RTG vyšetření libovolněkrát opakovatelné a při indikaci OCT kontroly se lékař může řídit  jen charakterem a průběhem onemocnění.

OCT vyšetření není hrazeno zdravotními pojišťovnami z prostředků zdravotního pojištění. Cena OCT vyšetření jednoho oka na našem pracovišti je 250,-Kč.

Z důvodu účasti na odborných seminářích, dochází ke změnám ordinační doby:

  • čtvrtek      15.9.2017 –  lékař nepřítomen
  • pátek        20.9.2017 –  lékař nepřítomen

Pacienti, kteří jsou na den označený „lékař nepřítomen“ objednáni k perimetru či přeměření nitroočního tlaku – dostavte se dle objednání, do ordinace,kde bude přítomna sestra.

V Ostravě se na oční pohotovosti podílejí dvě nemocnice:

Akutní stavy po dobu uzavření ordinace ošetří oční ambulance a pohotovost fakultní nemocnice v Ostravě nebo ve Frýdku – Místku.

· Po, Út, St: Fakultní nemocnice Ostrava

· Čt, Pá: Městská nemocnice Ostrava- Fifejdy

· So, Ne: Každé liché kalendářní víkendy Fakultní nemocnice Ostrava. Každé sudé kalendářní víkendy Městská nemocnice Ostrava- Fifejdy (Podrobný rozpis služeb)

Oční pohotovosti Beskydského očního centra Nemocnice ve Frýdku – Místku, p.o. následovně:

Všední dny 15:00 – 6:00 hod. budova „B“ 4. nadzemní podlaží
Sobota 7:00 – 13:30 hod. budova „A“ 1. podzemní podlaží
13:30 – 7:00 hod. budova „B“ 4. nadzemní podlaží
Neděle a svátky  po celých 24 hodin budova „B“ 4. nadzemní podlaží

U méně závažných stavů (zejména u zánětů spojivek spojených s rýmou či jinou respir. infekcí) doporučujeme konzultovat Vašeho praktického lékaře, který posoudí nutnost event. návštěvu odborného pracoviště.

Děkujeme za pochopení